Om Monica Åberg

Här ser Du portalväven "Otyg" till utställningen i Domkyrkan 2007.


Men jag är inte bara en skuggfigur utan finns också i verkligheten.

Klicka vidare på underrubrikerna.