Personligt

Personligt


Född 1945 i Stockholm, uppvuxen i Norrköping, Torsby och Solna, bosatt i Uppsala sedan 1968.


Ett textilt och konstnärligt arv finns från tidigare generationer i det textila Norrköping.


Musikskola i Norrköping och Solna. Läkarsekreterarutbildning i Stockholm.


Läkarsekreterare 1965-1980 i Stockholm och Uppsala.


Utbildningsadministratör vid Svenska kyrkans pastoralinstitut och Uppsala universitet 1980-2004.


Att administrera god utbildning innebar för mig - utöver den levande kontakten med studenter och pedagoger - bland annat att tänka på arbetsplatsens estetik och trivsel. Jag var inredningsansvarig och valde textilier, konst, möbler, färgsättning och material. Till viss del ingick även insyn i kapellets textilier. Dessutom började jag arrangera konstutställningar på jobbet, i samarbete med andra konstintresserade.


Från och med 2005 är jag textilkonstnär på heltid, med ateljé och vävstolar i hemmet.