Bårtäcken

Bårtäcken

Tre bårtecken har jag skapat hittills:


till Baptistkyrkan i Norrköping 2001 (se bilden till höger)

till Önsta kyrka i Västerås 2009

samt till Sunnersta kyrka 2013