Utställningar


Stjärnor och svarta hål - Utställningen på Läkemedelsverket i Uppsala 2011


---


Det har under de senaste 30 åren blivit närmare 50 utställningar, separat- eller samlingsutställningar. Bläddra vidare bland länkarna här på hemsidan, så kan Du se var och vad jag har hållit på med. Vad som hände under 2018, ett spännande år, kan få sina särskilda kommentarer:


Min medverkan i Höstsalongen på Edsvik Konsthall i Sollentuna under oktober 2018 var förstås en ljuspunkt i höstmörkret. Hedrande och spännande med det sammanhanget. Läs mer på www.edsvik.com

 

Utställningen dessförinnan, "ÅTERUPPLIVAT" i Gottsunda under april 2018, blev storslagen! Jag är fortfarande upplyftad över gensvaret. För min del hade jag bidragit med större, grövre och mer fantasifulla vävar än tidigare, och för besökarnas del bidrog ni med inte mindre än 700 besök under den månad som verken hängde. Det var ju en utställning med många inslag av udda material som cykelslangar, orgelnoter, balsnören, järngaller, lyftstroppar, gamla predikningar. Det var besökarnas medverkan, gudstjänster, musikalisk salong och ett trettiotal visningar på temat ÅTERUPPLIVAT.

 

ÅTERUPPLIVAT fick med församlingsmedarbetarnas starka stöd tjäna som inspiration för mig. Och den kan ge tillbaka lusten till barn-, konfirmand- och vuxengrupper, musikerna, körer, dansgrupper liksom skolklasser m.fl.

 

En viktig dubbeltydighet låg i titeln: utställningsperioden löpte under tiden efter Påsk, då livet vänder åter, då det är ÅTERUPPLIVAT både från predikstolen och i naturen. Det hände verkligen mycket i och omkring Gottsunda kyrka dessa veckor! 

 

Jag hade arbetat mig fram till stora vävar i grova, oväntade material. Även annorlunda tekniker med bl.a. vävram använde jag. Det var både egen skörd av gammalt eller nyupphittat material som jag gav nytt liv, och det som församlingens medarbetare bidrog med: balsnören från höskörden, avlagda körkåpor, pappersåtervinning, kaffeförpackningar, gamla predikningar mm.